Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

 • a) www.bycomeor.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mehmet Nesih Özmen Mah. Uzun Sok No:2 İstanbul / İstanbul adresinde mukim ByComeor Giyim Marka - İlyas BAYHAN.
 • b) www.bycomeor.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye"). 


  Sözleşmenin Konusu
   
 • İşbu Sözleşme'nin konusu BYCOMEOR’un sahip olduğu www.bycomeor.com.tr  internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir. 


  Tanımlar

  Hizmet/Hizmetler: Üyelerin iş bu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla ByComeor tarafından ortaya konulan uygulamalar. Web Sitesi: www.bycomeor.com.tr alan adı ile ulaşılabilen BYCOMEOR’un iş bu sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetleri sunduğu web sitesi Üye/Üyeler: Web sitesine üye olan ve web sitesinde yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler. 


  Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  1. Üye, www.bycomeor.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BYCOMEOR’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 

  4.2. Üye, BYCOMEOR tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BYCOMEOR'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, BYCOMEOR’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 

  4.3. Üye, www.bycomeor.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 

  4.4. Üye, www.bycomeor.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

  4.5. www.bycomeor.com.tr internet sitesi ve/veya hakkında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin BYCOMEOR ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. BYCOMEOR’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

  4.6. BYCOMEOR üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bycomeor.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden BYCOMEOR’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

  4.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 

  4.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, BYCOMEOR’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, BYCOMEOR’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

  4.9. BYCOMEOR’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, BYCOMEOR’un hiçbir sorumluluğu yoktur. BYCOMEOR veya üye tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı BYCOMEOR'a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz

  4.10. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi kullanıcı tarafından www.bycomeor.com.tr internet sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.

  4.11. Üyelerin birbirleri ve/veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

  4.12. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar veya yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

  4.13. www.bycomeor.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı BYCOMEOR mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

  4.14. BYCOMEOR tarafından www.bycomeor.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

  4.15. BYCOMEOR, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya BYCOMEOR'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) BYCOMEOR ve BYCOMEOR web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

  4.16. BYCOMEOR web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye BYCOMEOR web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


  4.17. BYCOMEOR, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine pazarlama, kampanya ve/veya kampanyalara ilişkin, indirim, hediye, promosyon, yarışma, oyun .vb. bilgilendirme elektronik postaları , cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme ve anlık bildirim (kampanya, uyarı, anket ve reklamlara ilişkin) gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

  4.18. BYCOMEOR, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.bycomeor.com.tr' da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.bycomeor.com.tr sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

  4.19. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile BYCOMEOR’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. BYCOMEOR üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.

  4.20. BYCOMEOR, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya BYCOMEOR web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

  4.21. Üye bilgileri BYCOMEOR tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliği yaptığı firmalarla paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve www.bycomeor.com.tr internet sitesini geliştirmektir.

  4.22. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen BYCOMEOR takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, BYCOMEOR’un üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

  4.23. BYCOMEOR, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

  4.24. Taraflar, BYCOMEOR'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


   
 

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya BYCOMEOR tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. BYCOMEOR üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İhtilafların İhlali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul Çağlayan İcra Daireleri yetkilidir.

Tebligat Adresleri

Üyenin BYCOMEOR'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. BYCOMEOR tarafından üyenin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın BYCOMEOR tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin tüm özelliklerini kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Detaylı Bilgi